TV& VIDEO

Trường cai nghiện

Mô hình cai nghiện hiệu quả của Thanh niên xung phong TP.HCM

Mô hình cai nghiện hiệu quả của Thanh niên xung phong TP.HCM

VTV.vn - Mô hình cai nghiện và quản lý sau cai của lực lượng TNXP TP.HCM hiện quản lý hàng nghìn học viên một cách hiệu quả trên cơ sở sinh hoạt tinh thần thoải mái.