Trường Đại học Sư Phạm

Giải pháp mới cho việc tổng ôn, luyện đề của học sinh THPT

Giải pháp mới cho việc tổng ôn, luyện đề của học sinh THPT

VTV.vn - Tổng ôn, luyện đề là nhiệm vụ học tập quan trọng của học sinh trước kì thi THPTQG hàng năm, điều này có ý nghĩa quyết định đến 60% kết quả thi THPT của học sinh.