TV& VIDEO

trưởng đoàn đàm phán

Đàm phán Brexit bắt đầu với những vấn đề cốt lõi

Đàm phán Brexit bắt đầu với những vấn đề cốt lõi

VTV.vn - Chiều 17/7, tại Brussels, Liên minh châu Âu và nước Anh bắt đầu bước vào giai đoạn đàm phán thực chất. Đợt đàm phán này kéo dài 4 ngày.