TV& VIDEO

trưởng đoàn đàm phán

Nghị viện châu Âu ủng hộ đàm phán Brexit

Nghị viện châu Âu ủng hộ đàm phán Brexit

VTV.vn - Với 556 phiếu thuận và 62 phiếu chống, Cơ quan lập pháp của châu Âu ủng hộ kiến nghị đàm phán Brexit đã có tiến triển, đủ để bước sang giai đoạn tiếp theo.