Trương Học Hữu

Trương Học Hữu muốn chia sẻ thời gian với gia đình

Trương Học Hữu muốn chia sẻ thời gian với gia đình

Trương Học Hữu - một trong Tứ đại thiên vương của Hong Kong - đã bày tỏ rằng muốn anh dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và giảm bớt công vệc.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive