TV& VIDEO

trường học Mỹ

Giáo dục thể chất giúp học sinh phát triển toàn diện

Giáo dục thể chất giúp học sinh phát triển toàn diện

VTV.vn - Theo huấn luyện viên, việc duy trì các giờ thể dục trong tất cả các ngày học trong tuần có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ em.