TV& VIDEO

Trương Mỹ Hoa

Giao lưu nữ doanh nhân tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương

Giao lưu nữ doanh nhân tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương

Sáng nay (8/3), diễn đàn Giao lưu nữ doanh nhân tiêu biểu châu Á – Thái Bình Dương đã diễn ra tại TP.HCM.