TV& VIDEO

trường ngoại ngữ

Nên duyên vợ chồng từ 'Đường lên đỉnh Olympia'

Nên duyên vợ chồng từ 'Đường lên đỉnh Olympia'

 Từng là đối thủ so tài cao thấp trong cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia", nhiều thí sinh đã cảm mến nhau và nên duyên vợ chồng.