TV& VIDEO

Trương Phong Nghi

Tôn tử đại truyện lên sóng VTVCab1

Tôn tử đại truyện lên sóng VTVCab1

 Thông qua câu chuyện cuộc đời của tác giả bộ binh pháp Tôn tử nổi tiếng: Tôn Vũ, bộ phim Tôn Tử Đại truyện khắc họa cảnh Xuân thu chiến quốc với sự phân tranh khốc liệt của các thế lực cùng những tình yêu, tình bạn trong thời loạn thế.