TV& VIDEO

trường quyền

SEA Games 27: Đoàn TTVN có HCV thứ 2

SEA Games 27: Đoàn TTVN có HCV thứ 2

 Việt Nam vừa có thêm một HCV SEA Games 27 nữa, nhờ công VĐV Hoàng Thị Phương Giang ở nội dung trường quyền nữ!