trường sĩ quan

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 của trường Sĩ quan Lục quân 1 giảm bao nhiêu?

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 của trường Sĩ quan Lục quân 1 giảm bao nhiêu?

VTV.vn - Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 của trường Sĩ quan Lục quân 1 giảm 9 chỉ tiêu - số chỉ tiêu giảm không nhiều so với năm 2017.