TV& VIDEO

trưởng thành

"Hoàng tử trở lại" - Cuốn sách cho người lớn đã từng là trẻ con

"Hoàng tử trở lại" - Cuốn sách cho người lớn đã từng là trẻ con

VTV.vn - Ngay lần đầu tiên xuất bản tại Argentina, cuốn sách "Hoàng tử trở lại" đã bán được 120.000 bản. Hơn 20 quốc gia đã mua bản quyền phát hành, trong đó có Việt Nam.