truy quét vàng tặc

Huyện Nam Giang quyết liệt truy quét "vàng tặc"

Huyện Nam Giang quyết liệt truy quét "vàng tặc"

VTV.vn - Lãnh đạo chính quyền địa phương huyện Nam Giang đã nhiều lần tổ chức các đợt truy quyét, tuy nhiên các đối tượng vẫn tiếp tục lén lút khai thác.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive