TV& VIDEO

truyền dẫn Internet

Việt Nam hỗ trợ Mozambique áp dụng CNTT trong giáo dục

Việt Nam hỗ trợ Mozambique áp dụng CNTT trong giáo dục

VTV.vn - Sự kiện này nhằm nâng cao chất lượng dạy và học cho hệ thống các trường phổ thông trung học tại Mozambique.