TV& VIDEO

Truyền tải điện Quốc gia

EVN yêu cầu dừng xây Đài vinh danh đường dây 500 kV 108 tỷ đồng

EVN yêu cầu dừng xây Đài vinh danh đường dây 500 kV 108 tỷ đồng

VTV.vn - EVN cho biết đã yêu cầu TCT Truyền tải Điện quốc gia dừng ngay toàn bộ các công việc liên quan đến việc xây dựng tượng Đài vinh danh công trình truyền tải điện 500 KV.