TV& VIDEO

Truyền thông Đa phương tiện

Báo Sài Gòn Giải Phóng kỷ niệm 42 năm ngày ra số báo đầu tiên

Báo Sài Gòn Giải Phóng kỷ niệm 42 năm ngày ra số báo đầu tiên

VTV.vn - Sáng 5/5, Báo Sài Gòn Giải Phóng kỷ niệm 42 năm ngày ra số báo đầu tiên, khánh thành Tòa nhà Văn hóa - Nghiệp vụ và ra mắt phiên bản mới Báo Sài Gòn Giải phóng điện tử.