TV& VIDEO

Truyền thông Hàn Quốc

Nữ sứ giả Triều Tiên mang tinh thần hòa giải tới Hàn Quốc

Nữ sứ giả Triều Tiên mang tinh thần hòa giải tới Hàn Quốc

VTV.vn - Người dẫn đầu đoàn nghệ thuật Triều Tiên tới Hàn Quốc tham gia Thế vận hội mùa Đông Pyeong-chang 2018 là bà Hyon Song Wol.