TV& VIDEO

TS Đỗ Sơn Hải

"Không chỉ xe tải, những kẻ khủng bố có thể sử dụng bất kỳ phương thức nào"

"Không chỉ xe tải, những kẻ khủng bố có thể sử dụng bất kỳ phương thức nào"

VTV.vn - Theo TS Đỗ Sơn Hải, xe tải có lẽ không phải là phương tiện mới nhất mà những kẻ tấn công khủng bố sử dụng.