TV& VIDEO

TTCK Việt Nam

Nhà đầu tư Trung Quốc mở rộng đầu tư lâu dài vào Việt Nam

Nhà đầu tư Trung Quốc mở rộng đầu tư lâu dài vào Việt Nam

VTV.vn - Từ đầu năm 2017 tới nay, thị trường chứng khoán Việt Nam lại đón nhận thêm nhiều nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư của Trung Quốc liên tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam