TV& VIDEO

tư cách đại biểu đại hội

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII

VTV.vn - Sáng 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.