tư cách pháp nhân

Từ 15/3, hộ kinh doanh không được phép vay vốn ngân hàng

Từ 15/3, hộ kinh doanh không được phép vay vốn ngân hàng

VTV.vn - Từ ngày 15/3, các đối tượng không phải là pháp nhân sẽ không đủ tư cách chủ thể để vay vốn ngân hàng.