từ chối thực hiện hạn ngạch

Giao diện thử nghiệm VTVLive