TV& VIDEO

tứ đại

Bữa trưa vui vẻ tuần mới (7 – 11/4): Gặp gỡ “tứ đại mĩ nhân”

Bữa trưa vui vẻ tuần mới (7 – 11/4): Gặp gỡ “tứ đại mĩ nhân”

Hoàng Thùy Linh, Bích Phương Idol, Hà Linh và nữ hoàng dance sport Khánh Thi sẽ là những khách mời đặc biệt trong chương trình Bữa trưa vui vẻ tuần này.