TV& VIDEO

từ đầu đến chân

Mỹ công bố thêm 2 ca nhiễm sởi mới

Mỹ công bố thêm 2 ca nhiễm sởi mới

Tại Mỹ - quốc gia đã thanh toán dịch từ năm 2000, bệnh sởi đã quay trở lại.