TV& VIDEO

tù đầy

Niệm khúc cuối

Niệm khúc cuối

Niệm khúc cuối khiến cho người nghe bỗng thấy trái tim thắt đau mà tâm hồn nhẹ bỗng; mỗi lần nghe là mỗi lần giải thoát nỗi lòng và để quay trở lại một thời đã yêu.