TV& VIDEO

tự do hoá thị trường điện

Nhật Bản trước sức ép tự do hoá thị trường điện

Nhật Bản trước sức ép tự do hoá thị trường điện

VTV.vn - Tháng 4/2016, Nhật Bản sẽ tiến hành tự do hóa thị trường điện bán lẻ, chấm dứt thời kỳ độc quyền mang tính khu vực của các công ty điện lực.