TV& VIDEO

Từ Dũ

Triển lãm “Da cam - thông điệp từ trái tim”

Triển lãm “Da cam - thông điệp từ trái tim”

Tại TP.HCM đã diễn ra Triển lãm “Da cam - thông điệp từ trái tim” và giao lưu “Cùng nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam hướng về biển đảo”.