TV& VIDEO

Tư duy sáng tạo

Trẻ em Trung Quốc làm bài về nhà gấp 3 lần mức trung bình thế giới

Trẻ em Trung Quốc làm bài về nhà gấp 3 lần mức trung bình thế giới

VTV.vn - Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng, khối lượng bài vở mà trẻ em Trung Quốc phải học thuộc mỗi ngày, nhiều gấp ba lần so với mức trung bình thế giới.