Tư duy sáng tạo

Phương pháp sketchnote - Cách học mới của người trẻ

Phương pháp sketchnote - Cách học mới của người trẻ

VTV.vn - Bạn quá mệt mỏi vì phải nhìn vào một cuốn vở, cuốn sách chi chít chữ và các gạch đầu dòng khi muốn ôn tập lại kiến thức? Cùng đến với một phương pháp rất thú vị sau đây