TV& VIDEO

tủ lạnh đầu tiên

Chiếc tủ lạnh đầu tiên ở ngôi làng Rameshwarpur

Chiếc tủ lạnh đầu tiên ở ngôi làng Rameshwarpur

Chiếc tủ lạnh đã trở thành một vật thân quen với hầu hết các gia đình. Thế nhưng, có những ngôi làng ở Ấn Độ chưa một lần biết đến chiếc tủ lạnh.