TV& VIDEO

Tư liệu Hán Nôm

TT-Huế: Số hóa tư liệu Hán Nôm ở các dòng tộc

TT-Huế: Số hóa tư liệu Hán Nôm ở các dòng tộc

VTV.vn - Nhằm gìn giữ, bảo tồn các tư liệu quý hiếm, tỉnh TT-Huế đã tiến hành tuyển dịch, số hóa các tư liệu Hán Nôm đang được lưu giữ ở các dòng tộc trên địa bàn.