TV& VIDEO

tự luận

Hôm nay (14/7), hơn 200.000 thí sinh làm thủ tục dự thi Cao đẳng

Hôm nay (14/7), hơn 200.000 thí sinh làm thủ tục dự thi Cao đẳng

Sáng nay (14/7), thí sinh trên cả nước làm thủ tục dự thi hệ Cao đẳng. Đợt thi này sẽ có 5 khối thi A, A1, B, C, D và các khối năng khiếu.