TV& VIDEO

tu sĩ

Những thiên đường từ chối phụ nữ

Những thiên đường từ chối phụ nữ

 Trên thế giới vẫn tồn tại những vùng đất là thiên đường riêng của quý ông, nơi mà phái đẹp hoặc là bị liệt vào dạng nguy hiểm, hoặc quá yếu đuối để có thể đặt chân đến.