TV& VIDEO

tú tài

Nâng cao chất lượng giáo dục quốc tế qua việc kết nối hạ tầng cơ sở

Nâng cao chất lượng giáo dục quốc tế qua việc kết nối hạ tầng cơ sở

Ngày 9/3, tại TP.HCM, Trường quốc tế Canada đã đưa vào hoạt động cụm cư xá được cho là hiện đại nhất hiện nay tại Việt Nam.