TV& VIDEO

từ trường

Những hình ảnh tuyệt đẹp của chất lỏng từ

Những hình ảnh tuyệt đẹp của chất lỏng từ

Cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh tuyệt đẹp và tính năng độc đáo của chất lỏng từ thông qua những thí nghiệm dưới đây.