tù và

"Nhật ký trong tù" - Giá trị vượt thời gian

"Nhật ký trong tù" - Giá trị vượt thời gian

 Cách đây đúng 70 năm (ngày 10/9/1943), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài thơ cuối cùng của tập thơ Nhật ký trong tù, kết thúc 388 ngày bị giam cầm trong tù ngục ở Quảng Tây, Trung Quốc.