tư vấn tài chính

Khủng hoảng nhà ở với giới trẻ tại Anh

Khủng hoảng nhà ở với giới trẻ tại Anh

VTV.vn - Tình trạng thiếu nhà ở tại Anh đang khiến những người trẻ tuổi ở nước này phải tiêu tốn nhiều hơn, phải đi làm xa hơn và an ninh kém hơn so với thế hệ cha mẹ của họ.