TV& VIDEO

Tư vấn thiết kế

Bình Thuận khẩn trương xây dựng 6 cầu thép liên hợp cho người dân

Bình Thuận khẩn trương xây dựng 6 cầu thép liên hợp cho người dân

VTV.vn - Bình Thuận đã có quyết định duyệt xuất chi từ quỹ phòng chống thiên tai tỉnh 225 triệu đồng xây dựng 6 cầu thép liên hợp, khắc phục hậu quả lũ quét.