TV& VIDEO

Tuấn Dương

Các nam MC - BTV của VTV có khả năng chơi đàn cực "đỉnh"

Các nam MC - BTV của VTV có khả năng chơi đàn cực "đỉnh"

VTV.vn - Các nam MC - BTV VTV như Anh Tuấn, Tuấn Dương, Công Tố không chỉ sở hữu khả năng dẫn dắt hóm hỉnh, có duyên mà còn có tài lẻ chơi nhạc cụ.