TV& VIDEO

tuần lễ phim

Trình chiếu nhiều bộ phim lịch sử kỷ niệm các ngày lễ lớn

Trình chiếu nhiều bộ phim lịch sử kỷ niệm các ngày lễ lớn

VTV.vn - Cục Điện ảnh đã giới thiệu đợt phim kỉ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và các ngày lễ lớn trong năm 2015 tại TP.HCM.