TV& VIDEO

tuân thủ luật pháp quốc tế

Hội nghị Cấp cao Đông Á thông qua Tuyên bố Vientiane

Hội nghị Cấp cao Đông Á thông qua Tuyên bố Vientiane

VTV.vn - Hội nghị Cấp cao Đông Á là diễn đàn của các nhà Lãnh đạo đối thoại về các vấn đề chiến lược.