TV& VIDEO

tuần tiễu

Nga vào trạng thái trực chiến bảo đảm an ninh Sochi 2014

Nga vào trạng thái trực chiến bảo đảm an ninh Sochi 2014

Đúng một tháng trước ngày khai mạc Đại hội thể thao Olympic mùa Đông lần thứ 22 tại Sochi (Sochi-2014), Nga đã khởi động chiến dịch tổng lực đảm bảo an ninh cho toàn kỳ Olympic.