tụng kinh

Chút duyên với Bồ đề đạo tràng

Chút duyên với Bồ đề đạo tràng

 Sau những chặng đường dài trên đất Ấn, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến Bồ đề đạo tràng - thánh tích thiêng liêng nhất của Phật giáo, nơi Đức Phật đã ngồi thiền trong suốt 49 ngày để thành đạo.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive