tước giấy phép

Tước giấy phép vĩnh viễn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Tước giấy phép vĩnh viễn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

VTV.vn - Chủ tàu và thuyền trưởng tàu cá ở Quảng Ngãi cần lưu ý, nếu khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, sẽ bị tước giấy phép khai thác vĩnh viễn và xử lý hình sự.