TV& VIDEO

tưới cây

Tưới cây bằng... điện thoại thông minh

Tưới cây bằng... điện thoại thông minh

VTV.vn - Ngoài tự động hẹn giờ, nhóm Hachi còn thiết kế hệ thống kích hoạt qua wifi nên chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, ở bất kì đâu khách hàng đều có thể chăm sóc cây.