TV& VIDEO

tưới nhớt thải

Người tiêu dùng TP.HCM "quay lưng" sau thông tin rau tưới nhớt

Người tiêu dùng TP.HCM "quay lưng" sau thông tin rau tưới nhớt

VTV.vn - Tại TP.HCM, không phải gia đình nào trồng rau cũng tưới nhớt, nhưng họ vẫn phải đối mặt với việc người tiêu dùng quay lưng, nguy cơ thua lỗ, bỏ nghề.