TV& VIDEO

tướng mạo

Cảm nhận sông Hằng

Cảm nhận sông Hằng

 Trong hành trình đi dọc dài miền Bắc Ấn Độ, chúng tôi đã có cơ hội được ngắm bình minh trên sông Hằng ở Varanasi - thành phố cổ được xây dựng từ 3.000 năm trước công nguyên.