TV& VIDEO

Tưởng Nghị

Vụ án cây trâm vàng: Ngất ngây chuyện tình đẹp như mộng của An Dĩ Hiên - Tưởng Nghị

Vụ án cây trâm vàng: Ngất ngây chuyện tình đẹp như mộng của An Dĩ Hiên - Tưởng Nghị

VTV.vn - Chuyện tình đẹp như mộng của Thái Điệp (An Dĩ Hiên) - Bối lạc Ba Đồ (Tưởng Nghị) là một trong yếu tố lôi cuốn khán giả của "Vụ án cây trâm vàng".