TV& VIDEO

tượng Phật đổ sập

Vụ tượng Phật đổ sập ở Thái Bình: Không có nhà thầu giám sát thi công

Vụ tượng Phật đổ sập ở Thái Bình: Không có nhà thầu giám sát thi công

VTV.vn - Việc xây dựng tượng Phật bị đổ tại Thái Bình do thợ địa phương phụ trách, không có đơn vị giám sát thi công.