TV& VIDEO

tương quan lực lượng

Cử tri Pháp bắt đầu bầu cử địa phương

Cử tri Pháp bắt đầu bầu cử địa phương

Cử tri trên toàn nước Pháp hôm 23/3 đã bắt đầu tham gia cuộc bỏ phiếu vòng 1 của cuộc bầu cử địa phương.