TV& VIDEO

tướng quân

Tổng thống Myanmar từ chức Chủ tịch Đảng USDP

Tổng thống Myanmar từ chức Chủ tịch Đảng USDP

Tổng thống Myanmar Thein Sein đã từ chức Chủ tịch Đảng Đoàn kết và Phát triển (USDP) cầm quyền và vị trí này đã được chuyển giao cho Phó Chủ tịch Đảng, ông Shwe Mann.