TV& VIDEO

tương truyền

Bức tượng đứng lên, ngồi xuống ở làng Bảo Hà

Bức tượng đứng lên, ngồi xuống ở làng Bảo Hà

Tại miếu Bảo Hà có một pho tượng quý được tôn thờ trang nghiêm. Điều kì lạ là bức tượng có thể chuyển động, đứng lên ngồi xuống một cách nhẹ nhàng, khoan thai.